תורת המחירים א

סמסטר א, תשס"ו

תרגילי חזרה עם פתרונות חלקיים

תרגילים

חובות הקורס

תרגילים
מדי שבוע יינתנו תרגילים. על התלמידים לפתור את התרגילים בעצמם, ולהגישם במועד לבדיקה למתרגלת שרית לייבוביץ'. הניסיון מוכיח שמי שלא מנסה לפתור את התרגילים נכשל במבחן.
קריאה
חובה לקרוא את הפרקים הרלוונטיים בספרי הלימוד. הניסיון מוכיח שמי שלא קורא בספרים, סיכוייו לעבור את המבחן נמוכים מאלו שקוראים בספרים.
נוכחות
על התלמידים להגיע להרצאות. הניסיון מוכיח שמי שנזכר בסוף הסמסטר להגיע בפעם הראשונה לשיעור האחרון ולספר סיפורים מדוע לא הגיש תרגילים ומדוע לא הראה את זיו פניו בכיתה נכשל במבחן.
מבחן
על התלמידים להיבחן ולעבור את המבחן בציון עובר (60) לפחות. לא יתקיימו דיונים על שינוי ציון במבחן שלא דרך הגשת ערעור לפי הנהלים של המכללה.

ספרי הלימוד

  1. תורת המחירים (חלק א): תורת הצרכן, מאת יוסי מעלם ויהודה גבע, אקדמון, ירושלים, 2000
  2. תורת המחירים: תורת הפירמה, מאת יוסי מעלם, אקדמון, ירושלים, 2001
  3. תורת המחירים: תחרות לא משוכללת ושיווי משקל כללי, מאת יוסי מעלם, אקדמון, ירושלים, 2001

תוואי הקורס ורשימת קריאה

תורת המחירים א

תורת המחירים ב

קורס המשך שיינתן בסמסטר ב