תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

10. לכל פונקציית תועלת ציין אם יחס ההעדפה המיוצג מקיים מונוטוניות וקמירות. מצא את פונקצית הביקוש למצרך 1.

10.1 U(x) = x12 + x22
10.2 U(x) = x2 - x1
10.3 U(x) = x2 + (5 - x1)2

11. לכל פונקציית תועלת מצא את פונקציית הביקוש.

11.1 U(x) = x11/2 + x21/2
11.2 U(x) = Min{2x1, 3x2}

12. לכל פונקציית תועלת לעיל צייר את עקומת הביקוש הרגיל למצרך מספר 1, את עקומת הביקוש הצולב למצרך 1 לפי מחיר מצרך 2, ואת עקומת אנגל. אם מחירים או העושר התחילי קבועים עבור העקומה הנח כי הם שווים ל 1.