תורת המחירים
ד"ר ניר דגן

תרגילים

20. לפירמה שני מפעלים שאינם זהים. פונקציות העלות הן כדלקמן:
C1(y1;pK,pL)=y12(pK+2pL)
C2(y2;pK,pL)=y22(2pK+pL)

מצאו את פונקציית העלות של הפירמה.

21. נתונה פונקציית הביקוש (x1*,x2*)=(2I/3p1,I/3p2)
21.1 לצרכן סל תחילי (y1,y2) כתבו את פונקציית הביקוש של הצרכן כפונקציה של המחירים והסל התחילי (במקום כפונקצייה של המחירים והעושר התחילי הכספי).
21.2 במשק יש שני צרכנים כנ"ל. לאחד יש סל תחילי (4,0) ולשני (0,6). הניחו כי p2=1 מצאו את שיווי המשקל התחרותי במשק.