תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

13. נתונה פונקציית הייצור: f(L,K) = LaKb כאשר L כמות העבודה, K כמות ההון, ו-a ו-b קבועים חיוביים.
13.1 מה התפוקה השולית של עבודה? מה התפוקה הממוצעת?
13.2 התווה את עקומות התפוקה השולית והממוצעת של עבודה עבור K=10, a=b=1/3
13.3 התווה את עקומות התפוקה השולית והממוצעת של עבודה עבור K=10, a=b=4/3
13.4 עבור אילו ערכים של a ו-b התפוקה השולית של העבודה פוחתת?

14. לפירמה שני מפעלים שבכל אחד מהם ניתן לייצר מוצר ע"י גורם ייצור יחיד a‏.
14.1 פונקציית הייצור בכל מפעל היא f(a) = a1/2 מהי פונקציית הייצור של הפירמה? רמז: הפירמה תחלק את גורם הייצור שתקנה בצורה אופטימלית בין שני המפעלים.
14.2 עתה הנח שפונקציית הייצור בכל מפעל היא f(a) = a2 מהי פונקציית הייצור של הפירמה?