תורת המחירים
ד"ר ניר דגן

תרגילים

23. פירמה מייצרת מוצר x ע"י גורם ייצור יחיד הון, K. פונקציית הייצור היא:
f(Kx)=Min{2Kx, 10+Kx}
מצאו את פונקציית העלות, הביקוש לגו"י, ואת פונקציית ההיצע. כמו כן הביעו את רווחי הפירמה כפונקציה של המחירים.

24. פירמה מייצרת מוצר y ע"י גורם ייצור יחיד הון, K. פונקציית הייצור היא:
g(Ky)=3Ky2/3
מצאו את פונקציית העלות, הביקוש לגו"י, ואת פונקציית ההיצע. כמו כן הביעו את רווחי הפירמה כפונקציה של המחירים.

25.עתה הניחו ששתי הפירמות לעיל פועלות במשק עם ייצור וחליפין, שכמות ההון בו מוגבלת. הסבירו מדוע לא יתכן שמחיר יחידת הון יהיה נמוך ממחיר יחידת x

26.במשק צרכן יחיד שבבעלותו 100 יחידות הון, וכל מניות שתי הפירמות לעיל. פונקציית הביקוש שלו היא
(xD,yD)=(I/2px,I/2py).
מהו העושר התחילי של הצרכן, I, במונחי הכנסתו ממכירת גו"י ומרווחים. מצאו בצורה ישירה לפי הגדרת שיווי משקל תחרותי את את שיווי המשקל במשק.