תורת המחירים
ד"ר ניר דגן

תרגילים

31. פונקציית הביקוש היא: D(p)=α/p2. כאשר α קבוע חיובי. מונופול הפועל בשוק בוחר למכור 100 יחידות. כמו כן העלות השולית בייצור 100 יחידות היא עשרה דולר ליחידה. מה הערך של α ומה המחיר של המצרך?

32. בשוק יש שתי קבוצות צרכנים. פונקציית הביקוש של האחת היא: D1(p1)=Max{200-2p1,0} ושל הקבוצה השנייה D2(p2)=Max{200-p2,0}. בשוק פועל מונופול. פונקציית העלות של המונופול היא C(x)=αx.
מה יהיו הכמויות והמחירים שהמונופול ימכור בשני השווקים, אם הוא יכול לקבוע מחירים שונים בשני חלקי השוק? באילו ערכים של α ימכור כמות חיובית בשני חלקי השוק?
מה יהיו הכמויות והמחירים שהמונופול ימכור בשני השווקים, אם הוא חייב לקבוע מחיר אחיד לכל הצרכנים? באילו ערכים של α ימכור כמות חיובית בשני חלקי השוק?