תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

19. לכל פונקציית עלות מצא את פונקצית ההיצע.
19.1C(y;pL,pK) = y2(pL1/2pK1/2)
19.2C(y;pL,pK) = y3(pL + pK)
19.3C(0;pL) = 0, ועבור y>0‏: C(y;pL) = (y2 + 1)pL