תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

6. לכל פונקציית תועלת
א. צייר שלוש עקומות אדישות, ביחס לסלים (0,0) (1,2) (3,3). כתוב את רמת התועלת ליד העקומה.
ב. ציין אם יחס ההעדפה המיוצג מקיים מונוטוניות וקמירות.

6.1 U(x) = x12x2
6.2 U(x) = x2 - 1/(x1 + 1)
6.3 U(x) = (x1 + 1)x2

7. לצרכן פונקציית תועלת U(x) = x2 + x1½ פתור את בעיית הצרכן במקרים הבאים. בכל מקרה ציין אם הפיתרון הוא פנימי או פינתי.
7.1‏ I=100; p=(10,60)
7.2‏ I=200; p=(10,60)
7.3‏ I=50; p=(10,60)

8. לכל פונקציית תועלת מצא את פונקציית הביקוש.

8.2 U(x) = x2 - 1/(x1 + 1)
8.3 U(x) = log(x1+1) + 2log(x2+1)

9. לכל פונקציית ביקוש שמצאת בתרגיל 8 לעיל צייר את עקומת הביקוש הרגיל למצרך מספר 1, את עקומת הביקוש הצולב למצרך 1 לפי מחיר מצרך 2, ואת עקומת אנגל. אם מחירים או העושר התחילי קבועים עבור העקומה הנח כי הם שווים ל 1.