תורת המחירים
ד"ר ניר דגן

תרגילים

27. בחנו את התשואה לגודל של פונקציות הייצור הבאות:
f(K,L)=(K+L)Min{K/L,L/K}
f(K,L)=(K1/2+L1/2)2
f(K,L)=Max{0,K1/2L1/2-10}

28. שתי פירמות מייצרות מוצר x ע"י גורם ייצור יחיד הון, K. פונקציית הייצור של פרמה אחת היא:
f(K1)=3K12/3
ושל הפירמה השנייה היא:
g(K2)=K22/3
פירמה נוספת מייצרת מוצר y ע"י הפונקציה:
h(Ky)=2Ky1/2
במשק יש 20 יחידות הון. מצאו את עקומת התמורה של המשק.

29. במשק שני צרכנים. האחד בעלים של כל הפירמות מהתרגיל הקודם, והשני בעלים של כל ההון מהתרגיל הקודם. לשניהם אותה פונקציית תועלת: U(x,y)=xy‏. מצאו את שיווי המשקל התחרותי במשק.

30. מצאו את כל ההקצאות היעילות במשק לעיל.