תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

17. אלו מהפונקציות הבאות הן פונקציות עלות? אם הפונקציה איננה פונקציית עלות נמק מדוע. לכל פונקצייה שהיא אכן פונקציית עלות מצא את פונקציות העלות השולית והממוצעת. צייר אותן בדיאגמה (הנח לצורך הציורים כי מחירי כל גורמי הייצור הם דולר אחד ליחידה). ציין האם פונקציית הייצור שממנה נגזרה העלות היא בעלת תשואה עולה, קבועה או יורדת לגודל.
17.1C(y;pL,pK) = y2(pL1/2pK1/2)
17.2C(y;pL,pK) = y2(pL1/2 + pK1/2)
17.3C(y;pL,pK) = y1/2(pL + pK)
17.4C(y;pL,pK) = (pL + pK)/y1/2
17.5C(y;pL,pK) = y1/2Min{pL + 2pK, 2pL + pK)

17.6C(0;pL) = 0, ועבור y>0‏: C(y;pL) = (y2 + 1)pL

18. לפירמה שני מפעלים (איך לא?) שבכל אחד מהם ניתן לייצר מוצר ע"י גורם ייצור יחיד L‏.
פונקציית העלות בכל מפעל היא כמו בשאלה 17.6 לעיל. מהי פונקציית העלות של הפירמה?