תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

11. לכל פונקציית תועלת מצא את פונקציית הביקוש המפוצה. שים לב גם לפתרונות פינתיים. ניתן להיעזר בתוצאות שחישבת בתרגיל הקודם.

11.1 U(x) = x11/2 + x21/2
11.2 U(x) = Min{2x1+1, 3x2}
11.3 U(x) = ln(x1) + x2
11.4 U(x) = ln(x1+1) + ln(x2+2)