תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

10. לכל פונקציית תועלת מצא את פונקציית הביקוש. שים לב גם לפתרונות פינתיים.

10.1 U(x) = x11/2 + x21/2
10.2 U(x) = Min{2x1+1, 3x2}
10.3 U(x) = ln(x1) + x2
10.4 U(x) = ln(x1+1) + ln(x2+2)