תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

7. נתונות שלוש פונקציות תועלת:
U(x1,x2)=(x1+1)(x2+2)
V(x1,x2)=ln(x1+1)+ln(x2+2)
W(x1,x2)=e(x1+1)(x2+2) + (x1+1)2(x2+2)2

7.1 הראה ששלושת הפונקציות מייצגות אותו יחס העדפה ע"י הדגמה ששתי האחרונות ניתנות להצגה כטרנספורמציה מונוטונית של הראשונה.
7.2 הראה ששלושת הפונקציות מייצגות אותו יחס העדפה ע"י חישוב ה-MRS של שלושת הפונקציות והדגמה כי הוא שווה בין שלושתן לכל סל.

8. הראה שיחס ההעדפה המיוצג ע"י פונקציית התועלת U(x1,x2)=Min{x1+1,x2} מקיים קמירות. צייר עקומות אדישות של יחס ההעדפה במרחב סלי המצרכים.

9. לצרכן פונקציית תועלת U(x) = x2 + x1½ פתור את בעיית הצרכן במקרים הבאים. בכל מקרה ציין אם הפיתרון הוא פנימי או פינתי.
9.1I=100; p=(10,60)
9.2I=200; p=(10,60)
9.3I=50; p=(10,60)