תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

18. פירמה מייצרת מוצר x ע"י גורם ייצור יחיד הון, K. פונקציית הייצור היא:
f(Kx)=Min{2Kx, 10+Kx}
מצאו את פונקציית העלות, הביקוש לגו"י, ואת פונקציית ההיצע. כמו כן הביעו את רווחי הפירמה כפונקציה של המחירים.

19. פירמה מייצרת מוצר y ע"י גורם ייצור יחיד הון, K. פונקציית הייצור היא:
g(Ky)=3Ky2/3
מצאו את פונקציית העלות, הביקוש לגו"י, ואת פונקציית ההיצע. כמו כן הביעו את רווחי הפירמה כפונקציה של המחירים.