תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

15. לכל פונקציית ייצור מצא את פונקציית העלות. כמו כן צייר את פונקציית העלות בדיאגמה. הנח לצורך הציורים כי מחירי כל גורמי הייצור הם דולר אחד ליחידה.
15.1f(L,K) = L1/2K1/2
15.2f(L,K) = 2L+K

16. לפירמה שני מפעלים שבכל אחד מהם ניתן לייצר מוצר ע"י גורם ייצור יחיד a‏.
פונקציית הייצור בכל מפעל היא f(a) = a1/2 מהי פונקציית העלות של הפירמה? רמז: ניתן לפתור בשתי דרכים. האחת להשתמש בפיתרון של תרגיל 14 והשנייה לחשב ישירות את בעיית מינימזציה של עלות.