תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

5. לכל פונקציית תועלת
א. צייר שלוש עקומות אדישות, ביחס לסלים (0,0) (1,2) (3,3). כתוב את רמת התועלת ליד העקומה.
ב. ציין אם יחס ההעדפה המיוצג מקיים מונוטוניות חלשה ו\או מונוטוניות חזקה.

5.1 U(x) = x12x2
5.2 U(x) = x2 - 1/(x1 + 1)
5.3 U(x) = (x1 + 1)x2

6. לכל פונקציית תועלת ציין אם יחס ההעדפה המיוצג מקיים מונוטוניות חלשה ו\או מונוטוניות חזקה.

6.1 U(x) = x12 + x22
6.2 U(x) = x2 - x1
6.3 U(x) = x2 - (5 - x1)2