תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

12. לכל פונקציית ייצור מצא עבור אילו ערכים של A,a,b התפוקה השולית של ההון פוחתת. צייר בגרף את התפוקה השולית של ההון עבור ערכים כבחירתך של
A,a,b ושל כמות העבודה.

12.1 f(L,K) = ALaKb
12.2 f(L,K) = (La+Kb)A
12.3 f(L,K) = L+Kb