תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

13. לכל פונקציית ייצור מצא עבור אילו ערכים של A,a,b פונקצית הייצור היא בעלת תע"ל, תק"ל, תי"ל, או אף אחד מהשלושה. חשב את פונקציית העלות לכל אחת משלוש הפונקציות עבור הערכים: A=2,a=1/2,b=1/4 צייר בגרף את התפוקה השולית של ההון עבור ערכים כבחירתך של
A,a,b ושל כמות העבודה.

13.1 f(L,K) = ALaKb
13.2 f(L,K) = (La+Kb)A
13.3 f(L,K) = L+Kb

14. פונקציית הייצור היא (יש גורם ייצור יחיד) Min{K,2+K/2}. צייר את הגרף של פונקציית הייצור. חשב את פונקציית העלות האם פונקציית הייצור בעלת תע"ל\תק"ל \תי"ל?