תורת המחירים
ד"ר ניר דגן

תרגילים

22. נתונים שלושה צרכנים:
U1(x11,x12)=x11x12 הסל התחילי שלו הוא (10,0)
U2(x21,x22)=Min{x21,x22} הסל התחילי שלו הוא (0,20)
U3(x31,x32)=x31+x32 הסל התחילי שלו הוא (0,20)
22.1 מצאו את שיווי המשקל במשק בו הצרכנים הם 1 ו-2. ציירו את שיווי המשקל בתיבת אדג'וורת'.
22.2 מצאו את שיווי המשקל במשק בו הצרכנים הם 1 ו-3. ציירו את שיווי המשקל בתיבת אדג'וורת'.