תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

15. אלו מהפונקציות הבאות הן פונקציות עלות? אם הפונקציה איננה פונקציית עלות נמק מדוע. לכל פונקצייה שהיא אכן פונקציית עלות מצא את פונקציות העלות השולית והממוצעת. צייר אותן בדיאגמה (הנח לצורך הציורים כי מחירי כל גורמי הייצור הם דולר אחד ליחידה). ציין האם פונקציית הייצור שממנה נגזרה העלות היא בעלת תשואה עולה, קבועה או יורדת לגודל.
15.1C(y;pL,pK) = y2(pL1/2pK1/2)
15.2C(y;pL,pK) = y2(pL1/2 + pK1/2)
15.3C(y;pL,pK) = y1/2(pL + pK)
15.4C(y;pL,pK) = (pL + pK)/y1/2
15.5C(y;pL,pK) = y1/2Min{pL + 2pK, 2pL + pK)

15.6C(0;pL) = 0, ועבור y>0‏: C(y;pL) = (y2 + 1)pL

16. לכל פונקציית עלות מצא את פונקצית ההיצע.
16.1C(y;pL,pK) = y2(pL1/2pK1/2)
16.2C(y;pL,pK) = y3(pL + pK)
16.3C(0;pL) = 0, ועבור y>0‏: C(y;pL) = (y2 + 1)pL

17. לפירמה שני מפעלים זהים. לכל מפעל פונקצית העלות היא כדלקמן:
C(y;pK,pL)=y2(pK+2pL)

מצאו את פונקציית העלות של הפירמה.