תורת המחירים

סמסטרים א ו-ב, תשס"ה

חובות הקורס

תרגילים
מדי שבוע יינתנו תרגילים. על התלמידים לפתור את התרגילים בעצמם, ולהגישם במועד לבדיקה למתרגלת שרית לייבוביץ'. הניסיון מוכיח שמי שלא מנסה לפתור את התרגילים נכשל במבחן.
קריאה
חובה לקרוא את הפרקים הרלוונטיים בספרי הלימוד. הניסיון מוכיח שמי שלא קורא בספרים, סיכוייו לעבור את המבחן נמוכים מאלו שקוראים בספרים.
נוכחות
על התלמידים להגיע להרצאות. הניסיון מוכיח שמי שנזכר בסוף הסמסטר להגיע בפעם הראשונה לשיעור האחרון ולספר סיפורים מדוע לא הגיש תרגילים ומדוע לא הראה את זיו פניו בכיתה נכשל במבחן.
מבחן
על התלמידים להיבחן ולעבור את המבחן בציון עובר (60) לפחות. לא יתקיימו דיונים על שינוי ציון במבחן שלא דרך הגשת ערעור לפי הנהלים של המכללה.

תרגילים ומשימות נוספות

ספרי לימוד מומלצים

  1. תורת המחירים (חלק א): תורת הצרכן, מאת יוסי מעלם ויהודה גבע, אקדמון, ירושלים, 2000
  2. תורת המחירים: תורת הפירמה, מאת יוסי מעלם, אקדמון, ירושלים, 2001
  3. תורת המחירים: תחרות לא משוכללת ושיווי משקל כללי, מאת יוסי מעלם, אקדמון, ירושלים, 2001
  4. Microeconomic Theory: Basic principles and extentions, by Walter Nicholson, 7th edition, The Dryden Press, 1998
    יש מהדורות חדשות יותר וניתן להשתמש גם בהן
  5. ספר לידע כללי למתעניינים:
    תורת המחירים, יחידה 1-2: יסודות החשיבה הכלכלית, מאת מנחם יערי, האוניברסיטה הפתוחה, 1990

תוואי הקורס ורשימת קריאה

סמסטר ב

סמסטר א