מבוא לכלכלה לביוטכנולוגיה\תזונה

סמסטר ב, תש"ע

ציונים

המבחן, מפתח תשובות

הסבר לחישוב הציונים:

  1. לשאלה 13 בחלק א, ולשאלה 2ב בחלק ב היו שתי תשובות נכונות.
  2. תחילה לכל תשובה בחלק א ניתנו 8.45 נקודות (במקום 5 המתוכנן). בחלק ב 10/3 (כמתוכנן) לכל סעיף.
  3. הציון עוגל למספר השלם הגבוה ביותר הנמוך מהציון.
  4. מי שקיבל יותר מ-100 ציונו עוגל ל-100.
  5. מי שקיבל בין 52 ל-59 ציונו עוגל ל-60.

חומר למבחן

דף נוסחאות שיצורף למבחן

המבחן יארך שעתיים וחצי. יש 16 שאלות אמריקאיות עם 4 תשובות לכל שאלה. ובנוסף שאלה חישובית שיש לענות שם על שישה סעיפים. משקל כל שאלה אמריקאית 5 נקודות והשאלה החישובית 20 נקודות לכל השאלה.

סילבוס

עודכנו מראי מקום לספר הפופולרי של באומן.

סיכומי הרצאות

סיכום מעודכן [גם ב-PDF]

תרגילים