מבוא לכלכלה לביוטכנולוגיה\תזונה

סמסטר ב, תש"ע

תרגיל מספר 8

במשק קיימות שתי משפחות:
משפחה א', שסך הכנסתה ברוטו מסתכמת ב-7000 ש"ח. משפחה ב', שסך הכנסתה ברוטו מסתכמת ב-3000 ש"ח. במשק ישנה ממשלה שזקוקה בכל מקרה ל-2000 שקלים למימון הוצאותיה. הועלו 3 הצעות למיסוי:

  1. כל משפחה תשלם סכום זהה (מס גולגולת).
  2. כל משפחה תשלם מס באחוז קבוע מהכנסתה ברוטו-20%.
  3. לכל משפחה ניתן פטור ממס על 1000 השקלים הראשונים מהכנסתה. על יתרת ההכנסה מוטל מס בשיעור קבוע של 25%.

יש לשים לב לעובדה שבכל מקרה הכנסות הממשלה חייבות להסתכם ב- 2,000 שקלים. לגבי כל אחת מההצעות הנ"ל יש לדון בנקודות הבאות:

  1. מהי חלוקת ההכנסה הפנויה במשק בהשוואה לחלוקה המקורית (לפני המיסוי).
  2. מהו שיעור המס שמשלמת כל משפחה (שיעור המס הוא המס הממוצע שהוא סך המס המשולם מחולק בהכנסה ברוטו של כל משפחה).
  3. האם המס הוא פרוגרסיבי או רגרסיבי או לא זה ולא זה?