מבוא לכלכלה לביוטכנולוגיה\תזונה

סמסטר ב, תש"ע

תרגיל מספר 6

1. פונקציית הביקוש למוצר מסוים היא x=D(p)=200-2p. בשוק פועלת פירמה יחידה (מונופול) בעלת פונקציית עלות: C(x)=10x+2x2‏.
1.1 חשבו את פונקציית המחיר p(x) ע"י הפיכת פונקציית הביקוש.
1.2 מה יהיו המחיר והכמות שהמונופול יבחר?

2. פונקציית הביקוש למוצר מסוים היא x=D(p)=200p-2 בשוק פועלת פירמה יחידה (מונופול) בעלת פונקציית עלות: C(x)=20x‏.
1.1 חשבו את פונקציית המחיר p(x) ע"י הפיכת פונקציית הביקוש.
1.2 מה יהיו המחיר והכמות שהמונופול יבחר?

3.1 ניתן להשכיר מבנה מסוים בשכר דירה של 30000 שקל בשנה. ניתן לקנות את המבנה במיליון שקל. בהנחה שמחיר המבנה משקף את הערך הנוכחי של דמי השכירות, ובהנחה שדמי השכירות השנתיים משולמים בסוף כל שנה ושאינם משתנים לעולם, ושאין הוצאות כלשהן הקשורות לאחזקת המבנה, מה הוא שער הריבית בשוק?
3.2 הניחו שניתן לחכור מבנה זהה לתקופה של 100 שנה, ולשלם את דמי החכירה מראש. מהם דמי החכירה הראויים לדעתכם? (לחכור פירושו לשכור לתקופה ארוכה. החוכר יכול להשכיר את המבנה).

4. במחקר שנעשה נתברר שמחיר דירה בתל-אביב גבוה מהערך הנוכחי של תקבולי שכר הדירה העתידיים, בהנחה שאלו קבועים ושווים לשכר הדירה השורר היום בשוק. מהם לדעתך הסיבות לפער זה?