מבוא לכלכלה לביוטכנולוגיה\תזונה

סמסטר ב, תש"ע

תרגיל מספר 4

נתונות מספר פונקציות עלות. עבור כל אחת מהן חשב את העלות הממוצעת AC, את העלות השולית MC, ואת פונקציית ההיצע המתקבלת ממקסימיזציה של רווחי הפירמה.

1. C(x)=2x2
2. C(x)=2x2+8 when x>0; C(0)=0
3. C(x)=3x