מבוא לכלכלה לביוטכנולוגיה\תזונה

מרצה : ד"ר ניר דגן
שיעור 2 שעות + תרגיל 1 שעה

דרישות קדם: חדו"א א' וב'

דרישות הקורס: הגשת 75% מהתרגילים לפחות, ועמידה במבחן.

תיאור כללי

הקורס עוסק ביסודות התורה הכלכלית. ובפרט באפשרויות הייצור, היתרון היחסי, שווקים תחרותיים, ומונופול. בנוסף נדון בשיקולי ההשקעות של יזם או פירמה, במסים ישירים והשפעתם על חלוקת ההכנסות, ובכסף ובנקים.

רשימת הנושאים

 1. אפשרויות הייצור ועקומת התמורה
 2. יתרון יחסי ומסחר בינלאומי
 3. הקצאה ע"י השוק ומעגל ההכנסות במשק
 4. תורת הפירמה והצרכן
 5. שיווי משקל תחרותי
 6. מונופול
 7. השקעות
 8. מיסים וחלוקת הכנסות
 9. כסף ומערכת הבנקים

ביבליוגרפיה חובה

[אמ"ע מיקרו]
יצחק אורון, נילי מארק, וגליה עופר, מבוא לכלכלה: מיקרו כלכלה, עמיחי, תל-אביב, מהדורה שנייה מורחבת.
[אמ"ע מאקרו]
יצחק אורון, נילי מארק, ואמירה עופר, מבוא לכלכלה: מאקרו כלכלה, עמיחי, תל-אביב, מהדורה שלישית.

לקריאה נוספת

[McAfee]
McAfee R. P., Introduction to Economic Analysis, 2006.
[באומן]
דני באומן, מיקרו כלכלה בגובה העיניים, עמיחי.

רשימת קריאה

 1. אפשרויות הייצור ועקומת התמורה
  [אמ"ע מיקרו פרקים 1-2 עמודים 11-52]
  [McAfee Ch. 2.6]
  [באומן פרק א]
 2. יתרון יחסי ומסחר בינלאומי
  [אמ"ע מיקרו פרקים 3 עמודים 53-65]
  [McAfee Ch. 2.6]
  [באומן פרק א]
 3. הקצאה ע"י השוק ומעגל ההכנסות במשק
  [אמ"ע מיקרו פרקים 4,7 עמודים 67-78,101-104]
 4. תורת הפירמה והצרכן
  הפירמה: [אמ"ע מיקרו פרקים 5-6, 8 עמודים 79-100,105-142] [באומן פרק ב]
  הצרכן: [אמ"ע מיקרו פרק 9 עמודים 143-162] [באומן פרק ג,ד]
  [McAfee Ch. 4,5]
 5. שיווי משקל תחרותי
  [אמ"ע מיקרו פרקים 11-14 עמודים 185-234] [באומן פרק ד,ה (יבוא ויצוא בלבד)]
  [McAfee Ch. 2]
 6. מונופול
  [אמ"ע מיקרו פרק 17 עמודים 301-312,325-326] [באומן פרק ו]
  [McAfee Ch. 6.5]
 7. השקעות
  [אמ"ע מאקרו פרקים 5,8 עמודים 127-146,183-192]
  [McAfee Ch. 4.3]
 8. מיסים ישירים וחלוקת הכנסות
  [אמ"ע מיקרו פרק 16 עמודים 287-299]
 9. כסף ומערכת הבנקים (ירד - לא במבחן)
  [אמ"ע מאקרו פרקים 9-10 עמודים 193-323]