מבוא לכלכלה לביוטכנולוגיה\תזונה

סמסטר ב, תש"ע

פיתרון תרגיל מספר 8

מס גולגולת
הכנסה ברוטו	מס	הכנסה נטו	שיעור המס
7000		1000	6000		1/7
3000		1000	2000		1/3
סך המס קבוע, ולכן שיעור המס יורד עם ההכנסה = המס הינו רגרסיבי.
לאחר מס עקומת לורנץ נמוכה יותר ויש יותר אי שיויון.

מס יחסי של 20%
הכנסה ברוטו	מס	הכנסה נטו	שיעור המס
7000		1400	5600		1/5
3000		600	2400		1/5
המס הינו יחסי כלומר שיעור המס קבוע. המס אינו פרוגרסיבי ואינו רגרסיבי. 
עקומת לורנץ זהה לפני ואחרי מס.

פטור ממס על 1000 שקלים ראשונים. על כל שקל נוסף מס של 25%
הכנסה ברוטו	מס	הכנסה נטו	שיעור המס
7000		1500	5500		3/14=9/42
3000		500	2500		1/6=7/42
יש מדרגות מס שולי עולות (מדרגה ראשונה של 0% ומדרגה שנייה של 25%).
שיעור המס הולך וגדל עם ההכנסה  = המס הינו פרוגרסיבי. 
עקומת לורנץ לאחר מס גבוהה יותר. אי השיויון ירד.