מבוא לכלכלה לביוטכנולוגיה\תזונה

סמסטר ב, תש"ע

תרגיל מספר 5

1. במשק 1000 צרכנים זהים.עקומת הביקוש של כל צרכן היא: Q=16-2P (כאשר Q זו הכמות המבוקשת ו-P המחיר לק"ג)

א. חשבו את גמישות הביקוש של צרכן בודד במחירים 0,2,4,6,8

ב. חשבו וציירו את עקומת הביקוש של השוק.

ג. חשבו וציירו את עקומת הביקוש של השוק, כאשר נוסף לשוק צרכן המעוניין לקנות 2000 ק"ג בשר בכל מחיר.

2. משפחה (בעלת הכנסה הגבוהה מ-1000 ש"ח) מוציאה 80% מהכנסתה על על לבוש, 200 ש"ח על מזון והשאר על בילויים.

א. מהי גמישות הביקוש לכל אחד מהמצרכים?

ב. אילו מהמצרכים הם נורמליים, נייטרליים או נחותים.

3. הביקוש למוצר מסוים בעיר א הוא: Q1=200-(P/10). ואילו בעיר ב הוא Q2=150-(P/15). בשוק פועלות 40 פירמות. העלות השולית של כל פירמה היא: MC(q)=1200+120q כאשר q היא הכמות המיוצרת בפירמה.

א. מצאו את ביקוש השוק של שתי הערים ביחד. שימו לב כי במחירים גבוהים הכמות המבוקשת היא אפס.

ב. מה יהיו המחיר והכמויות הנרכשות בכל עיר בשיווי משקל תחרותי?

ג. חברה גדולה מכמסה לשוק עם ביקוש: Q3=750-(P/3). מצאו את שיווי המשקל החדש בשוק. כלומר את המחיר והכמויות בכל עיר והכמות שרוכשת החברה החדשה.

4. למגדלי המלונים עקומות היצע העולות משמאל לימין. בשיווי משקל תחרותי המחיר הוא 1500 ש"ח לטון. אחד ממגדלי המלונים המייצר בשיווי המשקל הנ"ל 10 טון מלונים, מצא שיטה להוזלת הייצור במאה ש"ח לטון, עבור כל כמות מיוצרת. השיטה ידועה רק למגדל המסוים שהמציא אותה.

א. מה יקרה למחיר ולכמות בשוק בשיווי משקל? באיזה מחיר ימכור המגדל את המלונים?

ב. האם רווחי המגדל יגדלו ביותר מ-1000 ש"ח בפחות? או בדיוק ב-1000 ש"ח?