מבוא לכלכלה לביוטכנולוגיה\תזונה

סמסטר ב, תש"ע

תרגיל מספר 7

1. נתונה טבלה:

שיעור מכלל המשפחות הכנסה לנפש שיעור מכלל ההכנסות
1/31000
1/3 2500
1/36000

1.1 השלם את הטבלה לעיל ואת הטבלה להלן לצורך שירטוט עקומת לורנץ:

שיעור מצטבר של משפחות שיעור מצטבר של הכנסות
  
  

1.2 שרטט את עקומת לורנץ, וחשב את מדד ג'יני.

2. בהמשך לשאלה 1, עתה הנח שהממשלה מטילה מס הכנסה (המשמש לצריכה ישירה של הממשלה כגון טנקים ופגזים) לפי הטבלה הבאה של מס שולי:

הכנסה מס שולי
1-20000.1
2001-50000.3
5001-ומעלה0.5

בנה שוב את הטבלאות לעיל, הפעם להכנסות נטו לאחר תשלום המס, ושרטט את עקומת לורנף, באותו הגרף בו שרטטת את העקומה הקודמת.

3. דון בהשלכות על חלוקת הרכוש במשק של הצעדים הבאים:
1.אגרת הטלויזיה.
2.מיסוי דירות יוקרה.
3.סבסוד ההשכלה הגבוהה.
4.מס בשיעור קבוע על סיגריות.