תורת המשחקים
ד"ר ניר דגן

המסלול האקדמי המכללה למנהל , סמסטר ב, תשע"ה

שאלות ממבחנים לפי נושא

מטרת הקורס

הכרת מושגי היסוד בתורת המשחקים, והשגת היכולת לנתח בעיות כלכליות בכלים מתורת המשחקים.

תיאור הקורס

הצגת אינטראקציה בין מקבלי החלטות רציונליים כמשחק, מושגי שיווי משקל, ויישומים בעיקר מתחום הכלכלה. בפרט נלמד על משחקים בצורה איסטרטגית (נורמלית) משחקים בצורה רחבה, משחקים בייסיאניים, ומשחקים קואליציונים. נלמד ישומים הקשורים לשווקים כלכליים תחרותיים יותר ופחות, מכרזים, מכירות פומביות, איתות, וחלוקת כח בוועדות או פרלמנטים.

חובות הקורס

ספרי לימוד

 1. Robert Gibbons, Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, 1992, ISBN:0691043086 (CL), 0691003955 (PB).
  ספר זה פורסם גם בכותרת A Primer in Game Theory
 2. Martin J. Osborne, An Introduction to Game Theory, Oxford University Press, 2003, ISBN:0195128958

תוואי הקורס

 1. הקדמה
 2. משחקים בצורה אסטרטגית (strategic/normal form)
 3. שיווי משקל נאש - יישומים
 4. אסטרטגיות מעורבות
 5. משחקים בצורה רחבה
 6. משחקים בצורה רחבה - יישומים
 7. משחקים בייסיאניים
 8. משחקים שיתופיים