משחקים חוזרים - שאלות ממבחנים

1.שני שחקנים משחקים משחק החוזר פעמיים כאשר בכל שלב המשחק נתון ע"י המטריצה:

LCR
T1,10,00,0
M0,00,00,15
B0,010,105,2

התועלת במשחק כולו היא סך כל התועלות הנצברות בשני השלבים.

כתוב אסטרטגיות עבור שני השחקנים המהוות שיווי משקל תמי"ם (SPE) ואשר יביאו לכך שבמהלך המשחק השחקנים יבחרו בסיבוב הראשון (M,R).

2.שני שחקנים משחקים משחק החוזר פעמיים כאשר בכל שלב המשחק נתון ע"י המטריצה:

LR
T9,90,8
B8,07,7

התועלת במשחק כולו היא סך כל התועלות הנצברות בשני השלבים.

כתוב אסטרטגיות עבור שני השחקנים המהוות שיווי משקל תמי"ם (SPE) ואשר יביאו לכך שבמהלך המשחק השחקנים יבחרו בסיבוב הראשון (T,L) ובשני (B,R).