משחקים קואליציונים - שאלות ממבחנים

1. נתון המשחק הקואליציוני הבא:

N={1,2,3}
v(1)=v(2)=v(3)=v(∅)=0
v(1,2)=β
v(1,3)=8
v(2,3)=4
v(N)=10

עבור אילו ערכים של β הליבה של המשחק איננה ריקה? הוכח תשובתך.

2. נתון המשחק הקואליציוני הבא:

N={1,2,3}
v(∅)=0
v(1)=v(2)=v(3)=2
v(1,2)=6
v(1,3)=8
v(2,3)=3
v(N)=β

עבור אילו ערכים של β הליבה של המשחק איננה ריקה? הוכח תשובתך.

3. נתון המשחק הקואליציוני הבא:

N={1,2,3}
v(∅)=0
v(1)=v(2)=v(3)=3
v(1,2)=5, v(1,3)=7, v(2,3)=3
v(N)=β

עבור אילו ערכים של β הליבה של המשחק איננה ריקה? הוכח תשובתך.