מבוא לאקונומטריקה

סמסטר א, תשס"ט

כללי

תרגילים

ספרי לימוד מומלצים

תוואי הקורס ורשימת קריאה

  1. מבוא - מהי אקונומטריקה? (chapter 1)
  2. מושגים בסטטיסטיקה והסתברות (chapter 2)
  3. רגרסיה לינארית פשוטה (chapter 3)
  4. רגרסיה מרובת משתנים (chapter 4)
  5. מולטיקולינאריות (chapter 5)

חומר הלימוד בפירוט

חובות הקורס

תרגילים
מדי שיעור יינתנו תרגילים. על התלמידים לפתור את התרגילים בעצמם, ולהגישם בתחילת השיועור הבא. חלק מהתרגילים ייפתרו בכיתה, ולחלק יינתן פיתרון באתר האינטרנט. הניסיון מוכיח שמי שלא מנסה לפתור את התרגילים נכשל במבחן.
קריאה
חובה לקרוא את הפרקים הרלוונטיים בספר הלימוד. הניסיון מוכיח שמי שלא קורא בספרים, סיכוייו לעבור את המבחן נמוכים מאלו שקוראים בספרים.
נוכחות
על התלמידים להגיע להרצאות. הניסיון מוכיח שמי שנזכר בסוף הסמסטר להגיע בפעם הראשונה לשיעור האחרון ולספר סיפורים מדוע לא הגיש תרגילים ומדוע לא הראה את זיו פניו בכיתה נכשל במבחן.
מבחן
על התלמידים להיבחן ולעבור את המבחן בציון עובר לפחות. לא יתקיימו דיונים על שינוי ציון במבחן שלא דרך הגשת ערעור לפי הנהלים של המכללה.