מיקרו ב

סמסטר קיץ, תשס"ט

חובות הקורס

מבחן
על התלמידים להיבחן ולעבור את המבחן בציון עובר לפחות. לא יתקיימו דיונים על שינוי ציון במבחן שלא דרך הגשת ערעור לפי הנהלים של המכללה.

ספרי הלימוד

  1. תורת המחירים (חלק א): תורת הצרכן, מאת יוסי מעלם ויהודה גבע, אקדמון, ירושלים, 2000
  2. תורת המחירים: תחרות לא משוכללת ושיווי משקל כללי, מאת יוסי מעלם, אקדמון, ירושלים, 2001