21. נתונה פונקציית הביקוש (x1*,x2*)=(2I/3p1,I/3p2)
21.1 לצרכן סל תחילי (y1,y2) כתבו את פונקציית הביקוש של הצרכן כפונקציה של המחירים והסל התחילי (במקום כפונקצייה של המחירים והעושר התחילי הכספי).
21.2 במשק יש שני צרכנים כנ"ל. לאחד יש סל תחילי (4,0) ולשני (0,6). הניחו כי p2=1 מצאו את שיווי המשקל התחרותי במשק.

23. פירמה מייצרת מוצר x ע"י גורם ייצור יחיד הון, K. פונקציית הייצור היא:
f(Kx)=Min{2Kx, 10+Kx}
מצאו את פונקציית העלות, הביקוש לגו"י, ואת פונקציית ההיצע. כמו כן הביעו את רווחי הפירמה כפונקציה של המחירים.

24. פירמה מייצרת מוצר y ע"י גורם ייצור יחיד הון, K. פונקציית הייצור היא:
g(Ky)=3Ky2/3
מצאו את פונקציית העלות, הביקוש לגו"י, ואת פונקציית ההיצע. כמו כן הביעו את רווחי הפירמה כפונקציה של המחירים.

25.עתה הניחו ששתי הפירמות לעיל פועלות במשק עם ייצור וחליפין, שכמות ההון בו מוגבלת. הסבירו מדוע לא יתכן שמחיר יחידת הון יהיה נמוך ממחיר יחידת x

26.במשק צרכן יחיד שבבעלותו 100 יחידות הון, וכל מניות שתי הפירמות לעיל. פונקציית הביקוש שלו היא
(xD,yD)=(I/2px,I/2py).
מהו העושר התחילי של הצרכן, I, במונחי הכנסתו ממכירת גו"י ומרווחים. מצאו בצורה ישירה לפי הגדרת שיווי משקל תחרותי את את שיווי המשקל במשק.

28. שתי פירמות מייצרות מוצר x ע"י גורם ייצור יחיד הון, K. פונקציית הייצור של פרמה אחת היא:
f(K1)=3K12/3
ושל הפירמה השנייה היא:
g(K2)=K22/3
פירמה נוספת מייצרת מוצר y ע"י הפונקציה:
h(Ky)=2Ky1/2
במשק יש 20 יחידות הון. מצאו את עקומת התמורה של המשק.

29. במשק שני צרכנים. האחד בעלים של כל הפירמות מהתרגיל הקודם, והשני בעלים של כל ההון מהתרגיל הקודם. לשניהם אותה פונקציית תועלת: U(x,y)=xy‏. מצאו את שיווי המשקל התחרותי במשק.

30. מצאו את כל ההקצאות היעילות במשק לעיל.

31. פונקציית הביקוש היא: D(p)=α/p2. כאשר α קבוע חיובי. מונופול הפועל בשוק בוחר למכור 100 יחידות. כמו כן העלות השולית בייצור 100 יחידות היא עשרה דולר ליחידה. מה הערך של α ומה המחיר של המצרך?