תורת המשחקים
ד"ר ניר דגן

סמסטר ב, תש"ע

סילבוס

תרגילים

ספרי לימוד

 1. ספר עיקרי
  Martin J. Osborne, An Introduction to Game Theory, Oxford University Press, 2003, ISBN:0195128958
  חלק מהספר ניתן להורדה ברשת
 2. ספר אלטרנטיבי לחובבי גישה פורמלית מתימטית
  Martin J. Osborne and Ariel Rubinstein, A course in game theory, MIT Press, 1994, ISBN:0262650401
  הספר כולו ניתן להורדה ברשת, אבל צריך להירשם באתר.
 3. שמואל זמיר, מיכאל משלר, ואילון סולן, תורת המשחקים, הוצאת מאגנס, ירושלים, 2008

תוואי הקורס

 1. הקדמה
 2. משחקים בצורה אסטרטגית (strategic/normal form)
 3. שיווי משקל נאש - יישומים
 4. תורת התועלת של פון-נוימן ומורגנשטרן
 5. אסטרטגיות מעורבות
 6. משחקים בצורה רחבה
 7. משחקים בצורה רחבה - יישומים
 8. משחקים שיתופיים והליבה