תורת המשחקים
ד"ר ניר דגן

המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים
המכללה האקדמית יהודה ושומרון
סמסטר ב, תשס"ה

ספרי לימוד

 1. ספר עיקרי
  Martin J. Osborne, An Introduction to Game Theory, Oxford University Press, 2003, ISBN:0195128958
  חלק מהספר ניתן להורדה ברשת
 2. ספר אלטרנטיבי
  Martin J. Osborne and Ariel Rubinstein, A course in game theory, MIT Press, 1994, ISBN:0262650401

תרגילים

תוואי הקורס

 1. הקדמה
 2. משחקים בצורה אסטרטגית (strategic/normal form)
 3. שיווי משקל נאש - יישומים
 4. תורת התועלת של פון-נוימן ומורגנשטרן
 5. אסטרטגיות מעורבות
 6. משחקים בצורה רחבה
 7. משחקים בצורה רחבה - יישומים