תורת המשחקים
ד"ר ניר דגן

סמסטר א, תש"ע

הודעה לגבי המבחן: יהיה מותר להביא 2 דפי נוסחאות בגודל A4 כתובים\מודפסים משני הצדדים, וכן מחשבון. הבחינה תתקיים בקמפוס המערבי.

בחינות משנים קודמות.

פיתרון לשאלה 16 של התרגיל.

סילבוס

תרגילים

ספרי לימוד

 1. ספר עיקרי
  Martin J. Osborne, An Introduction to Game Theory, Oxford University Press, 2003, ISBN:0195128958
  חלק מהספר ניתן להורדה ברשת
 2. ספר אלטרנטיבי לחובבי גישה פורמלית מתימטית
  Martin J. Osborne and Ariel Rubinstein, A course in game theory, MIT Press, 1994, ISBN:0262650401
 3. שמואל זמיר, מיכאל משלר, ואילון סולן, תורת המשחקים, הוצאת מאגנס, ירושלים, 2008

תוואי הקורס

 1. הקדמה
 2. משחקים בצורה אסטרטגית (strategic/normal form)
 3. שיווי משקל נאש - יישומים
 4. תורת התועלת של פון-נוימן ומורגנשטרן (לא למדנו)
 5. אסטרטגיות מעורבות
 6. משחקים בצורה רחבה
 7. משחקים בצורה רחבה - יישומים
 8. משחקים שיתופיים והליבה