נגישות לבעלי מוגבלויות לאתרי אינטרנט עבריים

מאת ניר דגן, מנהל אקדמיק פריוריטי בע"מ

אתרי אינטרנט בעברית (או בשפה אחרת הנכתבת בכתב העברי) יכולים להיות נגישים לכל בעלי המוגבלויות, בדיוק כמו אתרים בשפות אחרות. על מנת להשיג זאת יש להקפיד על הכללים הבאים, בנוסף לכללי הנגישות המקובלים.

כללי נגישות למסמכים בכתב העברי

האתר חייב להיות כתוב בעברית לוגית, תוך שימת לב לדגשים להלן.

ברמת המסמך והפסקאות

ברמת הטקסט

הערות בדבר עברית ויזואלית

דפים הכתובים בעברית ויזואלית יכולים להיות נגישים רק למשתמשים בדפדפנים חזותיים. בפרט הם יהיו בלתי נגישים לדפדפני קול או ברייל.

להגברת הנגישות, בכפוף לאילוצים כאמור, יש להקפיד על מספר דגשים.