מדריך לכתיבת עברית ויזואלית ב-HTML

מאת ניר דגן, מנהל אקדמיק פריוריטי בע"מ

מהי עברית ויזואלית?

עברית ויזואלית היא שיטה לכתיבת מסמכים אלקטרוניים בעברית. לפי שיטה זו הטקסט מאוחסן בקובץ באופן שאם כל התוים יסודרו משמאל לימין, הטקסט יוצג כראוי. האחריות לסידור הטקסט כראוי מוטלת על כותב הקובץ, ולא על התוכנה המציגה אותו.

למה לכתוב בעברית ויזואלית ב-HTML?

היתרון היחיד של עברית ויזואלית על עברית לוגית הוא שניתן לקרוא מסמכים הכתובים בעברית ויזואלית בדפדפנים ישנים שאינם תומכים בעברית לוגית.

רצוי בכתיבת אתר בעברית לכותבו בעברית לוגית, ולהוסיף דפים בעברית ויזואלית, אם קהל היעד של האתר כולל משתמשים של דפדפנים לא-תקניים. בכל מקרה, כתיבת הטקסט המקורי נעשית בעברית לוגית, כך שאין כל חיסכון בכתיבת אתר בעברית ויזואלית בלבד.

החסרונות של עברית ויזואלית הם:

תוים וקידוד

באופן תיאורטי ניתן לכתוב ב-HTML כל תו השייך לאוסף התוים האוניברסלי, המוגדר בתקן יוניקוד. ובפרט כל התוים השימושיים בשפות המשתמשות בכתב העברי (עברית, יידיש, לאדינו, ארמית).

אך כאשר כותבים בעברית ויזואלית יש לזכור את המגבלות של הדפדפנים שעבורם כותבים בעברית ויזואלית. בדפדפנים אלה נהוג להשתמש בגופן המתחזה לקידוד לטיני iso-8859-1 שכולל בפועל תצורות של אותיות עבריות. כלומר, הדפדפן "לא יודע" שהוא מציג מסמך בכתב עברי, אלא נוהג כאילו הוא מציג מסמך בכתב לטיני.

ישנם כמה גופנים כאלה, והתוים המשותפים לכולם הם רק אלה המופיעים בטבלאות 1 ו-3.1 ברשימת התוים העבריים (באנגלית).

באופן תיאורטי ניתן להשתמש ב-HTML בכל קידוד, ללא קשר לתוים הרצויים. זה מתאפשר הודות למנגנון של מראי מקום לתוים. לאור העובדה שדפדפנים ישנים מפרשים את הכתוב כאילו הוא בקידוד לטיני, חייבים להשתמש בקידוד iso-8859-8 שהגופנים המיוחדים מתאימים לו, ורק לו. שימוש במראי מקום תוים יגרור עפ"ר הצגת תוים שגויים.

את הקידוד יש לסמן ע"י כותר ה-HTTP או ע"י תגית meta כמוסבר במדריך לכתיבת עברית לוגית.

יש לסמן דפים בעברית ויזואלית כמקודדים ב-iso-8859-8 ולא כ-iso-8859-8-i.

אופן הכתיבה

בכתיבת דפים בעברית ויזואלית יש להקפיד על הדברים הבאים: