מבוא לאקונומטריקה ב

סמסטר ב, תשס"ח

חובות הקורס

תרגילים
מדי שבוע יינתנו תרגילים. על התלמידים לפתור את התרגילים בעצמם, ולהגישם במועד. הניסיון מוכיח שמי שלא מנסה לפתור את התרגילים נכשל במבחן.
קריאה
חובה לקרוא את הפרקים הרלוונטיים בספר הלימוד. הניסיון מוכיח שמי שלא קורא בספרים, סיכוייו לעבור את המבחן נמוכים מאלו שקוראים בספרים.
נוכחות
על התלמידים להגיע להרצאות. הניסיון מוכיח שמי שנזכר בסוף הסמסטר להגיע בפעם הראשונה לשיעור האחרון ולספר סיפורים מדוע לא הגיש תרגילים ומדוע לא הראה את זיו פניו בכיתה נכשל במבחן.
מבחן
על התלמידים להיבחן ולעבור את המבחן בציון עובר (60) לפחות. לא יתקיימו דיונים על שינוי ציון במבחן שלא דרך הגשת ערעור לפי הנהלים של המכללה.

ספר הלימוד

Ramu Ramanathan, Introductory Econometrics with Applications, 5th Edition, The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, 2002

תוואי הקורס ורשימת קריאה

  1. משתנים מסבירים איכותיים (chapter 7)
  2. הטרוסקדסטיות (chapter 8)
  3. מתאם סדרתי (chapter 9)
  4. מודלים עם משתנים בפיגור (chapter 10)
  5. משתנים מוסברים איכותיים (chapter 12)
  6. משוואות סימולטניות (chapter 13)