בחירה אישית וחברתית
ניר דגן

סילבוס ב-PDF

תרגיל דמוי מבחן

רשימת הנושאים

 1. בחירה אישית
  1. רציונליות מהי? אוטימיזציה של העדפות ועקביות בצמצום הבחירה.
  2. ייצוג העדפות ע"י פונקציית תועלת. תורת הצרכן הקלסית.
  3. העדפות בתנאי סיכון. משפט תוחלת התועלת.
 2. בחירה חברתית
  1. פרדוקסים בבחירת הרוב
  2. משפט מיי לאפיון הבחירה הרובנית
  3. משפט אי האפשרות של ארו
  4. משפט אי האפשרות של סן

ספרי הלימוד