עבודה סמינריונית בתורת המשחקים
ד"ר ניר דגן

ספרי לימוד ומאמרים

מצוינים מספר מאמרים רלוונטיים לכל נושא. ספרי לימוד רלוונטיים למספר נושאים להלן:

נושאים:

אוליגופול

הסברים לאוליגופול של קורנו

מודל האוליגופול של קורנו מניח שהפירמות קובעות כמויות ולא ברור מי קובע את המחיר. לעומת זאת מודל האוליגופול של ברטרנד, בו הפירמות קובעות מחירים, מנבא תוצאה שבה לפירמות אין יתרון בהשוואה לתחרות משוכללת. נבחן מודלים מורכבים יותר בהם מתקבלת התוצאה של קורנו ללא ההנחה שהפירמות קובעות כמויות בצורה ישירה. (אוליגופול, משחקים בצורה אסטרטגית, משחקים בצורה רחבה)

מה יותר קרוב לשוק תחרותי, קורנו או ברטרנד?

במודלים סימטריים המודל של ברטרנד מנבא תוצאות הקרובות יותר לתחרות משוכללת מאשר המודל של קורנו. נבחן עד כמה הדבר דומה במודלים פחות סימטריים. (אוליגופול, משחקים בצורה אסטרטגית)

פרדוקס המיזוג במודלים של אוליגופול

נוטים להאמין שאם מספר פירמות מתמזגות,הדבר יקטין את התחרות וישפר את רווחי הפירמות המתמזגות. לעומת זאת, במודל קורנו בדרך כלל מיזוג גורם להפסד למתמזגים ורווח לשאר הפירמות. נבדוק מודלים שמנסים להתמודד עם קושי זה, ומציעים פתרונות. (אוליגופול, משחקים בצורה אסטרטגית)

תחרות מרחבית

בתחרות בין מעטים הפירמות נוטות גם להחליט אלו מוצרים לייצר. נסקור מודלים בהם הפירמות בוחרות "מיקום" או "איכות" ונראה איך יקבעו הפירמות את תכונות המוצרים בשוק. המודל הקלסי של הוטלינג מנבא שהפירמות יבחרו מיקום זהה, ואילו ביקורות למודל מצביעות שייתכן שדוקא יבחרו מיקומים מרוחקים, כדי להחליש את התחרות בין הפירמות. כמו כן נבדוק אם מספר המוצרים בשוק הינו יעיל או שמא מייצרים פחות או יותר מדי מוצרים מהרצוי. (אוליגופול, משחקים בצורה אסטרטגית, משחקים בצורה רחבה)

שיתוף פעולה באוליגופול ומשחקים חוזרים

באוליגופול המתקיים תקופה אחת, יש מקום מוגבל לשיתוף פעולה בין הפירמות. לעומת זאת צ'מברלין טען שהפירמות ייטו ליצור קרטל. אנו נראה איך ובאילו נסיבות ניתן ליצור קרטל במודלים של משחקים חוזרים, דהיינו בסיטואציות בהן הפירמות נפגשות בשוק פעמים רבות על פני זמן. (אוליגופול, משחקים בצורה אסטרטגית, משחקים בצורה רחבה)

מחסומי כניסה

אחת ההדרכים של פירמות להקטין את התחרות היא ליצור מחסומי כניסה לענף. נראה מדוע המודל הבסיסי מנבא שלא ייוצרו מחסומי כניסה, וכיצד ניתן להסביר מחסומי כניסה במודלים מורכבים יותר. (אוליגופול, משחקים בצורה אסטרטגית, משחקים בצורה רחבה, משחקים בסיאניים)

מיקוח

מיקוח של נאש ופתרונות נוספים לבעיית המיקוח.

פיתרון המיקוח של נאש מבוסס על מספר הנחות, חלקן שנויות במחלוקת. נבדוק הנחות אלטרנטיביות ונראה מה הפתרונות שמתקבלים. (מיקוח, משחקים שיתופיים)

מיקוח של נאש ושנאת סיכון

נבדוק את הקשר בין שנאת סיכון לתוצאות של מיקוח בין מספר שחקנים, הן במודל של נאש והן במודל לא-שיתופי של מיקוח עם הצעות מתחלפות. (מיקוח, משחקים שיתופיים, משחקים בצורה רחבה)

בעיות השידוך

כיצד יוקצו בני זוג (או סטז'רים לממשרדי עו"ד)? מתי הקצאה תהיה יציבה ואיך ניתן להגיע להקצאות יציבות? (שידוך, משחקים שיתופיים, מיקוח, משחקים בצורה רחבה)

מיקוח ושווקים תחרותיים

נבדוק איך ניתן ללמוד על שווקים תחרותיים עם משתתפים רבים ע"י מודלים המתבססים על מודל המיקוח עם הצעות מתחלפות. (שווקים, מיקוח, משחקים בצורה רחבה)

שווקים תחרותיים

משחקי שוק

נבדוק מתי ניתן לייצג שוק ע"י משחק, ונבדוק את הקשרים בין הליבה, שיווי משקל תחרותי, מושגי פיתרון נוספים, וקשרים בין משחקים כלליים ומשחקי שוק. (שווקים, משחקים שיתופיים)

משחקים של שווקים דו-צדדיים

סוג מסוים של משחקי שוק, בהם השוק מחולק למוכרים וקונים. נבדוק את הקשרים בין הליבה, שיווי משקל תחרותי, מושגי פיתרון נוספים. (שווקים דו-צדדיים, משחקים שיתופיים, מיקוח)

צדק חלוקתי\בחירה חברתית

פשיטת רגל מהתלמוד

אדם מת והותיר שלוש נשים עם כתובות שסכומן גדול מעזבונו. כיצד יחלקו את העיזבון? בתלמוד מוצעות חלוקות שקשה להבין את ההיגיון מאחוריהן. אנו נראה בעזרת תורת המשחקים איך ניתן לפתור סוגייה סתומה מהתלמוד. (צדק חלוקתי, משחקים שיתופיים)

הקצאת מוצרים ציבוריים

נבחן כיצד ניתן (או לא ניתן) למנוע את בעיית הטרמפיסט, בהקצאת מוצר ציבורי.

תורת המשחקים - כללי

משחקים חוזרים

נבחן איך חזרה על משחק מספר רב של פעמים משנה את התוצאות האפשריות, הן במסגרת של חזרה מספר סופי של פעמים והן בחזרה אינסופית (משחקים בצורה רחבה)

ערך שפלי

ערך שפלי מנבא הקצאה יחידה לכל משחק שיתופי. נבדוק דרכים שונות להגדיר את הערך של שפלי ונשווה ביניהן. (משחקים שיתופיים)

נושאים נוספים בהמשך...