תיאוריה מיקרו כלכלית למוסמך

המחלקה לכלכלה חקלאית, האוניברסיטה העברית בירושלים, רחובות.
מרצה: ד"ר ניר דגן
סמסטר ב' תשס"ט

מבחן בית להגשה עד 24 ביולי כתובת המייל שלי היא: nir@nirdagan.com

תקציר

הקורס דן בתורה המיקרו כלכלית הניאו קלאסית, תוך שימת לב לשימוש במתימטיקה. בחלק הראשון נדון בתורת ההחלטות של הפרט הבודד, בתנאי ודאות ובתנאי סיכון, ויישומה לצרכנים ויצרנים. בחלק השני נדון בתורה של שיווי משקל תחרותי ורווחה כלכלית, ובמודלים של תחרות לא-משוכללת.

ספר הלימוד

Geoffrey A Jehle and Philip Reny, Advanced Microeconomic Theory, Addison-Wesley, 2nd ed., 2000.

רשימת קריאות