מבוא לכלכלה א תש"ע

סמסטר א, תש"ע

מידע על המבחן

המבחן יהיה מורכב משני חלקים. חלק אמריקאי של 12 שאלות עם 4 תשובות אפשריות לכל אחת. 6 נקודות לכל שאלה. בנוסף חלק נוסף של שאלה אחת מרובת סעיפים, כשבכל סעיף צריך להשלים חישוב או לבחור מבין מספר אפשרויות.

המבחנים משנים קודמות שיש באתר הקורס באתר האינטרנט של האוניברסיטה מתאימים לחזרה (כמפורט להלן).

מבחן מ-30.1.2005 שאלות מומלצות: 2,4,5,6,7,9,11,12,14,15,17,18.

מבחן של ד"ר עדו קן שאלות מומלצות: 1,2,3,5,7,10,12,13,20.

אני מאחל לכולם הצלחה במבחן.

תרגילים

כללי