בשאלות 1 4 7 ו-8 חסרים הציורים

חלק א - שאלות רב ברירה

לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. יש לסמן את התשובה הנכונה.

1. צרכן צורך את הסלים A ו-B בקוי התקציב המתאימים. מכאן אנו למדים ש:א. מצרך 1 נורמלי
ב. מצרך 2 אינו נחות
ג. מצרך 2 תחליפי למצרך 1
ד. מצרך 1 הוא מצרך גיפן

2. לצרכן פונקצית תועלת u(x1,x2) = x12 + x22
א. העדפות הצרכן אינן מקיימות מונוטוניות
ב. אם העושר התחילי של הצרכן הוא I=25 והמחירים הם (p1,p2) = (3,4) הצרכן יצרוך את הסל (3,4)
ג. אם העושר התחילי של הצרכן הוא I=30 והמחירים הם (p1,p2) = (3,4) הצרכן יצרוך את הסל (10,0)
ג. פונקציית הביקוש של הצרכן היא רציפה.

3. צרכן צורך פיתות וזמן אויר. מחיר הפיתה שקל ליחידה. חברת הסלולר מציעה שתי תוכניות: בתוכנית א הוא יכול לצרוך זמן אויר במחיר של 0.50 שקל לדקה. בתוכנית ב עליו לשלם סך 30 שקלים לחודש לחברת הסלולר (בלי תלות בצריכת זמן אויר), ולשלם רק 0.25 שקלים לדקת אויר.
א. אם הצרכן אדיש בין שתי התוכניות אזי הוא יצרוך בדיוק שעתיים זמן אויר (יש 60 דקות בשעה).
ב. אם העושר התחילי I שווה ל-120, קבוצת האפשרויות של הצרכן מקיימת את תכונת המיצוע.
ג. אם העושר התחילי I גדול מ-60 שקלים, הצרכן יעדיף לשלם לחברת הסלולר לפי תוכנית ב.
ד. אם הצרכן מעדיף לשלם לחברת הסלולר לפי תוכנית ב, אזי העושר התחילי שלו I גדול מ-60 שקלים.

4. צרכן צורך שני מצרכים. פונקציית הביקוש למצרך 1 הינה:


	3p2/p1,	I/p2>3
x1 =
	I/p1,	I/p2≤3

בציור עקומת הביקוש הצולב למצרך 1 ביחס למחיר מצרך 2. הציור מתאים לתנאים הבאים:א. p1=2, I=12
ב. p1=1, I=6
ג. p1=2, p2=6
ד. p2=2, I=12

5. במצב א לצרכן סל תחילי (2,3) והמחירים הם (2,4), והוא צורך 4 יחידות ממצרך 1. במצב ב הסל התחילי הינו (3,3), המחירים הם (3,6) והוא צורך 5 יחידות ממצרך 1. מהתצפיות הנ"ל אנו למדים כי:
א. מצרך 2 הוא מצרך ניטרלי.
ב. מצרך 1 הוא מצרך ניטרלי.
ג. מצרך 1 הוא מצרך נחות.
ד. העדפות הצרכן אינן מקיימות מונוטוניות.

6. לצרכן פונקציית תועלת x1-x2
א. מצרך 2 הינו מצרך נחות.
ב. העדפות הצרכן מקיימות מונוטוניות.
ג. העדפות הצרכן אינן מקיימות טרנזיטיביות.
ד. פונקציית הביקוש של הצרכן היא: x(p1,p2,I)= (I/p1,0)

7. העקום בציור הינו עקום הכנסה-צריכה. פונקציית תועלת המתאימה לעקום היא:א. U(x1,x2)=x1x2
ב. U(x1,x2)=x11/2 + x2
ג. U(x1,x2)=x1+x2
ד. U(x1,x2)=Min{x1,x2}

8. העקום בציור הינו עקום מחיר-צריכה (עבור מחיר מצרך 1 משתנה ומחיר מצרך 2 ועושר תחילי קבועים). פונקצית תועלת המתאימה לעקום היא:א. U(x1,x2)=x1x2
ב. U(x1,x2)=x11/2 + x2
ג. U(x1,x2)=x1+x2
ד. U(x1,x2)=Min{x1,x2}