תרגיל 8 - מיקרו כלכלה ב

1. להלן שלושה משחקים. מצאו את שיוויי משקל נאש שלהם.

4,42,5
5,20,0
4,4 2,  6  0,  2
5,2-1,-10  0,  0
3,0 0,  0100,100
 1,-1-2, 2
-4, 4 3,-3

2. הצג את הדואופול של ברטרנד עם בידול מוצרים מתרגיל 7 שאלה 2 כמשחק בצורה אסטרטגית. בפרט מהי קבוצת האסטרטגיות של כל שחקן ומהן פונקציות התועלת של השחקנים.

3. הצג את הדואופול של קורנו עם בידול מוצרים מתרגיל 7 שאלה 2 כמשחק בצורה אסטרטגית. בפרט מהי קבוצת האסטרטגיות של כל שחקן ומהן פונקציות התועלת של השחקנים.