תורת המחירים
ד"ר ניר דגן

תרגיל מספר 6

1. פונקצית העלות של המונופול היא: C(x)=2x2. פונקציית הביקוש היא: x=D(p)=20-2p
א. חשב את תפוקת המונופול ואת רווחיו והדגם בציור.
ג. חזור על סעיף א' כאשר הממשלה מטילה על המונופול מס בגובה 5 שקלים על כל יחידה מיוצרת.

2. פונקציית הביקוש היא: D(p)=α/p2. כאשר α קבוע חיובי. מונופול הפועל בשוק בוחר למכור 100 יחידות. כמו כן העלות השולית בייצור 100 יחידות היא עשרה דולר ליחידה. מה הערך של α ומה המחיר של המצרך?

3. פונקציית הביקוש בשוק אחד היא: D(p)=α/p2. ואילו בשוק השני: D(p)=α/p3. כאשר α קבוע חיובי. מונופול מפלה פועל בשני השווקים. מה תוכל להגיד על יחס המחירים של המוצר בין שני השווקים?

4. בשוק יש שתי קבוצות צרכנים. פונקציית הביקוש של האחת היא: D1(p1)=Max{200-2p1,0} ושל הקבוצה השנייה D2(p2)=Max{200-p2,0}. בשוק פועל מונופול. פונקציית העלות של המונופול היא C(x)=αx.
מה יהיו הכמויות והמחירים שהמונופול ימכור בשני השווקים, אם הוא יכול לקבוע מחירים שונים בשני חלקי השוק? באילו ערכים של α ימכור כמות חיובית בשני חלקי השוק?