תורת המחירים
ד"ר ניר דגן

תרגילים

14. פונקציית הביקוש בשוק אחד היא: D(p)=α/p2. ואילו בשוק השני: D(p)=α/p3. כאשר α קבוע חיובי. מונופול מפלה פועל בשני השווקים. מה תוכל להגיד על יחס המחירים של המוצר בין שני השווקים?

15. בשוק יש שתי קבוצות צרכנים. פונקציית הביקוש של האחת היא: D1(p1)=Max{200-2p1,0} ושל הקבוצה השנייה D2(p2)=Max{200-p2,0}. בשוק פועל מונופול. פונקציית העלות של המונופול היא C(x)=αx.
מה יהיו הכמויות והמחירים שהמונופול ימכור בשני השווקים, אם הוא יכול לקבוע מחירים שונים בשני חלקי השוק? באילו ערכים של α ימכור כמות חיובית בשני חלקי השוק?