תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

9. פונקציית הייצור היא (יש גורם ייצור יחיד) Min{K,2+K/2}. צייר את הגרף של פונקציית הייצור. חשב את פונקציית העלות האם פונקציית הייצור בעלת תע"ל\תק"ל \תי"ל?

10. אלו מהפונקציות הבאות הן פונקציות עלות? אם הפונקציה איננה פונקציית עלות נמק מדוע. לכל פונקצייה שהיא אכן פונקציית עלות מצא את פונקציות העלות השולית והממוצעת. צייר אותן בדיאגמה (הנח לצורך הציורים כי מחירי כל גורמי הייצור הם דולר אחד ליחידה). ציין האם פונקציית הייצור שממנה נגזרה העלות היא בעלת תשואה עולה, קבועה או יורדת לגודל.
10.1C(y;pL,pK) = y2(pL1/2pK1/2)
10.2C(y;pL,pK) = y2(pL1/2 + pK1/2)
10.3C(y;pL,pK) = y1/2(pL + pK)
10.4C(y;pL,pK) = (pL + pK)/y1/2
10.5C(y;pL,pK) = y1/2Min{pL + 2pK, 2pL + pK)

10.6C(0;pL) = 0, ועבור y>0‏: C(y;pL) = (y2 + 1)pL

11. לפירמה שני מפעלים זהים. לכל מפעל פונקצית העלות היא כדלקמן:
C(y;pK,pL)=y2(pK+2pL)

מצאו את פונקציית העלות של הפירמה.